Dek je uitgaven bij een ziekenhuisopname, zware ziekte of tandheelkundige zorg!

De constante zoektocht naar besparingen in de gezondheidszorg heeft tot een kloof geleid tussen de kosten voor een ziekenhuisopname en de terugbetalingen. De factuur voor een langdurige ziekenhuisopname kan vandaag sterk oplopen, zeker voor een eenpersoonskamer. Bij een ziekenhuisopname sta je zelf in voor een aantal kosten.

Wie kan een VMOB Neutra-verzekering afsluiten?

Er is slechts één voorwaarde om een verzekering van VMOB Neutra te kunnen afsluiten, namelijk lid zijn bij een Neutrale Mutualiteit (Symbio Neutrale Mutualiteit, de Mutualité Neutre, Mutalia Mutualité Neutre). Inschrijven kan op eender welke leeftijd en de verzekering start vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de ontvangst van het inschrijvingsformulier.

Neutra Top
NEUTRA TOP, voor een complete dekking zonder verrassingen. Een gegarandeerde optimale terugbetaling van je zorgfacturen.
MEER WETEN
Neutra Confort
NEUTRA CONFORT, een complete en veilige verzekering.
MEER WETEN
Neutra+
NEUTRA+ is een gemoedsverzekering voor je gezondheid.
MEER WETEN
Neutra Optimum
NEUTRA OPTIMUM, een uitgebreide garantie voor meer gemoedsrust. BASE, een eerste stap in de hospitalisatieverzekering.
MEER WETEN
Neutra Base
NEUTRA BASE, een eerste stap in de hospitalisatieverzekering.
MEER WETEN
Dentalis
Dentalis is je tandverzekering voor een nóg completere dekking van je gezondheidszorg.
MEER WETEN